Les Methode

RIS

LACH

Wat is RIS?
RIS betekent Rijopleiding In Stappen en is ontwikkeld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en landelijk door het CBR ingevoerd in 2003. Het doel van de RIS opleiding is om je beter voor te bereiden op deelname aan het verkeer. De methode bestaat uit 4 modules die op elkaar aansluiten, te weten:

Module I: Voertuigbediening en beheersing.
Module II: Beheersing van eenvoudige verkeersmanoeuvres en situaties.
Module III: Beheersing van complexe verkeersmanoeuvres.
Module IV: Veilige en verantwoorde verkeersdeelname onder alle omstandigheden.

Iedere module wordt afgesloten met een examen. Module III & IV wordt afgenomen door een CBR examinator. Hierbij kan je ervoor kiezen om je eigen rijinstructeur mee te nemen.

LACH methode
LACH staat voor learning en changing.

Leren is een proces wat moet leiden tot gedragsverandering. Deze methode maakt gebruik van het feit dat geen 2 mensen hetzelfde zijn. Het verschil doet zich voornamelijk voor bij de leerstijl van een persoon. Het is belangrijk de leerstijl van de kandidaat te ontdekken zodat het aanbieden van de lesstof gericht kan plaats vinden. De leerstijl wordt vastgesteld m.b.v. een Kolb test.

Bij deze methode staat het belang van de leerling voorop en niet de methode van de instructeur.

Even de voordelen van de RIS opleiding op een rijtje:

  • Fors hoger slagingspercentage
  • Hoge kwaliteit van de rijopleiding
  • Stap-voor-stap aanpak
  • Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
  • Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingkaart

Meer weten? http://www.cbr.nl/ris.pp